menu
szukaj
szukaj

 • Regionalny System Ostrzegania - bezpłatna aplikacja na telefony komórkowe

  Regionalny System Ostrzegania - bezpłatna aplikacja na telefony komórkowe

 • Wyborco!

  Wyborco!

 • Informacja dotycząca punktów obsługi wybranych spraw cudzoziemców

  Informacja dotycząca punktów obsługi wybranych spraw cudzoziemców

 • Konkurs plastyczny ph.

  Konkurs plastyczny ph. "KARTKA DLA WOLNEJ NIEPODLEGŁEJ"

 • Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

  Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!


Październik 2018 - cały rok
P W Ś C P S N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Biuletyn Infomacji Publicznej

Gospodarka odpadami
Ruszyła pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku sierpniowej nawałnicy

Ruszyła pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku sierpniowej nawałnicy
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU W 2017 r.” Jest to program realizowany przez Powiat Gostyński i PCPR w Gostyniu, przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W realizację programu włączyły się również Ośrodki Pomocy Społecznej z gmin powiatu gostyńskiego wskazanych przez Prezesa Rady Ministrów jako szczególnie dotknięte atakiem żywiołu w sierpniu tego roku: z Gostynia, Piasków, Borku Wlkp., Krobi, Pępowa i Pogorzeli.

Kto może skorzystać z pomocy finansowej?
Adresatami programu są poszkodowane na skutek żywiołu:
1)osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne)
2)dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia

Kto jest realizatorem programu, gdzie i do kiedy należy składać wnioski?
Realizator programu – Powiat Gostyński, który przystąpił do realizacji programu, wyznaczył jednostkę samorządu powiatowego do realizacji programu – jest nią Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.
PCPR w Gostyniu dysponuje formularzami wniosków, rozpatruje złożone wnioski i podejmuje decyzje w sprawie udzielenia wnioskowanej pomocy. Druki wniosków są dostępne na stronie PCPR w Gostyniu: http://www.gostyn-pcpr.info/ogl_749.html lub w siedzibie PCPR w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 8 (II poziom – pok. nr 206).
Druki wniosków są też dostępne w Ośrodkach Pomocy Społecznej w Gostyniu, Piaskach, Borku Wlkp., Krobi, Pępowie i Pogorzeli, współpracujących z PCPR w Gostyniu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje, że termin zakończenia przyjmowania wniosków upływa z dniem 01.12.2017 r.

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach pomocy udzielanej w ramach programu znajdują się na witrynie internetowej PFRON: http://www.pfron.org.pl w zakładce: „O Funduszu” w podzakładce: „Programy i zadania PFRON”. Informacje w powyższej kwestii można uzyskać również na witrynie internetowej PCPR w Gostyniu: http://www.gostyn-pcpr.info/ogl_749.html lub pod numerem telefonu 65-572-75-28.

Pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych na skutek żywiołu udzielana jest ze środków PFRON:
a)w ramach Modułu I – w formie jednorazowego świadczenia na rehabilitację społeczną w maksymalnej wysokości 2 000 zł. Jest to pomoc doraźna niepodlegająca rozliczeniu wydatkowana zgodnie z potrzebami osoby niepełnosprawnej. Podopieczny/podopieczni, którego/których dotyczy wniosek w ramach Modułu I musi/muszą zamieszkiwać razem z Wnioskodawcą w obrębie tego samego gospodarstwa domowego (pobyt stały). Pomoc w ramach Modułu I dotyczy tylko tych adresatów programu, w odniesieniu do których przyznany został zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) na podstawie art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn.zm.)
b)w ramach Modułu II – w formie jednorazowego świadczenia stanowiącego rekompensatę poniesionych strat i/lub pokrycie kosztów przeprowadzenia naprawy w odniesieniu do sprzętu/urządzenia/środka pomocniczego/przedmiotu ortopedycznego, którego zakup był dofinansowany ze środków PFRON, w tym w ramach programu Rady Nadzorczej PFRON (niezależnie od daty przyznania pomocy).


Zdjęcie: Ruszyła pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku sierpniowej nawałnicy


SISMS
Dam pracę
Szukam pracy
obywatel.gov.pl
MGOK
Informacja dla niesłyszących
NSR
KHGR
WLKS
Gedeon
Internetowe Kroniki Wsi
Niedopłatna pomoc prawna
Biblioteka
Biblioteka ikonka księgozbioru
Orlik 2012

Oficjalny serwis internetowy Miasta i Gminy Borek Wlkp.
Urząd Miejski Borku Wlkp. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.
tel. +48 (065) 57 16 120, fax +48 (065) 57 15 893
e-mail: sekretariat@borekwlkp.pl
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję
i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień
przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje
ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Wykonanie strony oraz hosting - Halpress.eu - 2015