menu
szukaj
szukaj

 • Regionalny System Ostrzegania - bezpłatna aplikacja na telefony komórkowe

  Regionalny System Ostrzegania - bezpłatna aplikacja na telefony komórkowe

 • Informacja dotycząca punktów obsługi wybranych spraw cudzoziemców

  Informacja dotycząca punktów obsługi wybranych spraw cudzoziemców

 • “Szkoła Małego Inżyniera”- informacje o projekcie i zasady głosowania.

  “Szkoła Małego Inżyniera”- informacje o projekcie i zasady głosowania.

 • GMINNE OBCHODY 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

  GMINNE OBCHODY 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

 • Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

  Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

 • Konkurs plastyczny ph.

  Konkurs plastyczny ph. "KARTKA DLA WOLNEJ NIEPODLEGŁEJ"

 • Wyborco!

  Wyborco!

 • BRZUSZKI Z MIKOŁAJEM

  BRZUSZKI Z MIKOŁAJEM


Grudzień 2018 - cały rok
P W Ś C P S N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Biuletyn Infomacji Publicznej

Gospodarka odpadami
Niedopłatna pomoc prawna

Uprzejmie informujemy, że podobnie jak w roku ubiegłym, również w 2017 r. Gmina Borek Wlkp. realizuje przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Gostyniu zadanie, określone przepisami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Ze wsparcia polegającego m.in. na sporządzeniu projektu pisma czy uzyskania podpowiedzi, jak rozwiązać problem prawny, skorzystać mogą osoby, które spełniają przynajmniej jeden
z warunków: korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej (na podstawie ustawy o pomocy społecznej ), posiadają Kartę Dużej Rodziny, są kombatantem lub weteranem, nie ukończyły 26 lat lub ukończyły 65 lat, w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty. Warto dodać, że od 2017 roku ustawodawca rozszerzył katalog osób uprawnionych do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej o kobiety w ciąży, którym udzielana jest pomoc w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, a w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej czynny jest w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.- pok. nr 7 - w każdy poniedziałek od godz. 16.15-20.15.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonują w każdej gminie powiatu gostyńskiego.


Od 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Powiat w porozumieniu z Gminami lub samodzielnie. Zadanie będzie finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji Wojewody przez udzielenie dotacji celowej Powiatowi.
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną otrzymają m.in.: młodzież do 26 roku życia, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, osoby, które ukończyły 65 lat, kombatanci, weterani, osoby posiadające kartę dużej rodziny,
osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
Pomoc prawna będzie polegała, w szczególności na:
udzieleniu informacji osobie uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym oraz pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
Powołana wyżej ustawa przewiduje także działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.
W dniu 12 października 2015 r. pomiędzy Powiatem Gostyńskim a Gminą Borek Wlkp. zostało zawarte porozumienie w sprawie udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Gmina Borek Wlkp. wyraziła wolę współpracy z Powiatem Gostyńskim przy realizacji tego zadania, poprzez nieodpłatne udostępnienie lokalu oraz sprzętu biurowego.
Od 1 stycznia 2016 roku na terenie gminy Borek Wlkp. zacznie funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowany będzie w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp. Pomoc prawna świadczona będzie w każdy poniedziałek od godz. 14.00 do godz. 18.00. Z nieodpłatnej pomocy prawnej osoby uprawnione mogą korzystać także w punktach zlokalizowanych na terenie innych gmin.

HARMONOGRAM UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Punkt 1 – samorządowy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym pomoc prawną świadczyć będą radcowie prawni wyznaczeni przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu


Punkt 2 – samorządowy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym pomoc prawną świadczyć będą adwokaci wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu
Planowane jest również uruchomienie trzeciego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, który będzie prowadzony przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert. Punkt zostanie zlokalizowany w Centrum Aktywności Lokalnej Powiatu Gostyńskiego ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń.
(UM Borek Wlkp.)

Zdjęcie: Niedopłatna pomoc prawna


SISMS
Dam pracę
Szukam pracy
obywatel.gov.pl
MGOK
Informacja dla niesłyszących
NSR
KHGR
WLKS
Gedeon
Internetowe Kroniki Wsi
Niedopłatna pomoc prawna
Biblioteka
Biblioteka ikonka księgozbioru
Orlik 2012

Oficjalny serwis internetowy Miasta i Gminy Borek Wlkp.
Urząd Miejski Borku Wlkp. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.
tel. +48 (065) 57 16 120, fax +48 (065) 57 15 893
e-mail: sekretariat@borekwlkp.pl
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję
i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień
przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje
ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Wykonanie strony oraz hosting - Halpress.eu - 2015