menu
szukaj
szukaj

 • Susza w uprawach buraków i ziemniaków

  Susza w uprawach buraków i ziemniaków

 • Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

  Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

 • Miejsko - Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze

  Miejsko - Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze

 • Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

  Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

 • Informacja od firmy INEA w sprawie światłowodów

  Informacja od firmy INEA w sprawie światłowodów

 • Wyborco!

  Wyborco!

 • Bezpłatne badania profilaktyczne

  Bezpłatne badania profilaktyczne

 • Pierwszy stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP na terenie całego kraju

  Pierwszy stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP na terenie całego kraju

 • Bezpłatne badania profilaktyczne

  Bezpłatne badania profilaktyczne

 • Regionalny System Ostrzegania - bezpłatna aplikacja na telefony komórkowe

  Regionalny System Ostrzegania - bezpłatna aplikacja na telefony komórkowe

 • Planowane wyłączenie energii elektrycznej

  Planowane wyłączenie energii elektrycznej

 • Informacja dotycząca punktów obsługi wybranych spraw cudzoziemców

  Informacja dotycząca punktów obsługi wybranych spraw cudzoziemców

 • Harmonogram otwarcia Orlika w sierpniu

  Harmonogram otwarcia Orlika w sierpniu

 • Finał Projektu

  Finał Projektu "Taka biesiada to super sprawa"


Wrzesień 2019 - cały rok
P W Ś C P S N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Biuletyn Infomacji Publicznej

Gospodarka odpadami
Prawidłowy opis faktury

Faktury/rachunki, umowy ( o dzieło, zlecenie) związane z realizacją zadania winny być opisane zgodnie z wymogami określonymi w art. 21 ustawy o rachunkowości.

Na odwrocie winny zawierać:

pieczęć organizacji oraz

sporządzony w sposób trwały opis:

- operacja dotyczy realizacji zadania ( nazwa zadania i nazwa konkursu).........................,

- zgodnie z zawartą umową nr .... z dnia ........

- w przypadku aneksu do umowy należy dopisać: oraz zgodnie z Aneksem nr ......... z dnia .............

opis merytoryczny zadania, którego dotyczy ( w tym czas i miejsce)

- przeznaczenie zakupionej usługi, towaru lub opłaconej należności;

- w jakiej części ( kwotowo) została należność z faktury/ rachunku opłacona ze środków pochodzących z dotacji.

- „Stwierdzam zgodność merytoryczną”

data i czytelny podpis osoby/ osób uprawnionych, zgodnie z KRS

sprawdzono pod względem rachunkowym i formalnym

data i czytelny podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych

dekret księgowy – sposób ujęcia dowodu w księgach rachunkowych wraz z podpisem osoby dokonującej wpisu do ewidencji księgowej oraz numerem dowodu księgowego ( data i podpis umożliwiający identyfikację osoby podpisującej);

- numer z dziennika księgowego ( numer należy wpisać w prawym górnym rogu dokumentu)

- numer pozycji z kosztorysu ( w prawym dolnym rogu)

każda z faktur ( rachunków) powinna zawierać informację o stosowaniu ustawy „Prawo zamówień publicznych” wraz z przywołaniem stosownego artykułu ustawy.Płatnicy podatku VAT są zobowiązani do opisu każdej faktury VAT przedkładanej do rozliczenia z dotacji. Opis winien w sposób szczegółowy wskazywać czy podatek VAT jest kosztem dla beneficjenta.Jeżeli do sprawozdania z realizacji zadania dołączone są kserokopie dokumentów księgowych, winny być to kserokopie dwustronne tak opisanych faktur/rachunków.

Kserokopie muszą być obustronnie potwierdzone za zgodność z oryginałem z datą i podpisem osoby uprawnionej, zgodnie z KRS.


Plik do pobrania: faktura.pdf
SISMS
Szukam pracy
Czyste powietrze
obywatel.gov.pl
MGOK
Informacja dla niesłyszących
NSR
KHGR
WLKS
Gedeon
Internetowe Kroniki Wsi
Niedopłatna pomoc prawna
Biblioteka
Biblioteka ikonka księgozbioru
Orlik 2012

Oficjalny serwis internetowy Miasta i Gminy Borek Wlkp.
Urząd Miejski Borku Wlkp. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.
tel. +48 (065) 57 16 120, fax +48 (065) 57 15 893
e-mail: sekretariat@borekwlkp.pl
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję
i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień
przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje
ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Wykonanie strony oraz hosting - Halpress.eu - 2015