menu
szukaj
szukaj

 • Spotkanie Noworoczne strażaków gminy Borek Wlkp.

  Spotkanie Noworoczne strażaków gminy Borek Wlkp.

 • Regionalny System Ostrzegania - bezpłatna aplikacja na telefony komórkowe

  Regionalny System Ostrzegania - bezpłatna aplikacja na telefony komórkowe

 • Ogłoszenie o przetargu

  Ogłoszenie o przetargu

 • Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

  Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

 • Informacja dotycząca punktów obsługi wybranych spraw cudzoziemców

  Informacja dotycząca punktów obsługi wybranych spraw cudzoziemców


Luty 2020 - cały rok
P W Ś C P S N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Biuletyn Infomacji Publicznej

Gospodarka odpadami
Wykaz placówek szkolnych

Przedszkole Samorządowe  "Pod Dębem" w Karolewie 
Karolew 4,   63-810 Borek Wlkp. 
tel./fax 65 57 16 601 pskarolew@borekwlkp.pl 
 

Przedszkole Samorządowe w Karolewie swoją siedzibę w obecnym budynku mieści od 1-go lutego 1977 roku. Od 1-go września 1998 roku do 31 sierpnia 2010 r. dyrektorem była pani Barbara Wawrzyniak. Obecnie od 1 września 2011 roku funkcję dyrektora pełni pani Renata Matelska.
Przedszkole w obecnym kształcie funkcjonuje w systemie 7,8,9-ciogodzinnym w dni powszednie od poniedziałku do piątku. W ciągu roku szkolnego, przedszkole czynne jest od 1 września do 31 lipca. Przerwa wakacyjna trwa od 1 do 31 sierpnia. Przedszkole Samorządowe w Karolewie jest placówką 5-cio oddziałową, a w każdym roku szkolnym uczęszcza 125 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
W placówce pracuje dobrze przygotowana kadra pedagogiczna. Przedszkole posiada szeroka ofertę edukacyjną: zajęcia z logopedii, rytmiki, kółka artystyczne oraz zajęcia z języka angielskiego. Od nowego roku szkolnego dzieci uczestniczą w odpłatnych zajęciach tanecznych oraz nauki pływania. Poza personelem pedagogicznym, w administracji zatrudniona jest intendentka i sekretarz. W obsłudze zatrudnionych jest 6 osób.
Budynek przedszkola usytuowany jest w parku, pośród zieleni w odpowiednim oddaleniu od głównej arterii komunikacyjnej, co daje poczucie bezpieczeństwa rodzicom i dzieciom. Sale zajęć są przestronne i jasne. Przy każdej sali znajdują się łazienki dla dzieci, pięknie i estetycznie wykonane. Funkcjonuje tez nieźle wyposażona kuchnia. W połowie maja 2006r. dla dzieci uczęszczających do przedszkola został oddany nowy plac zabaw. Wiosną 2012 roku zostanie oddany do użytku kolejna część placu zabaw przeznaczona dla tych najmniejszych dzieci.
Więcej informacji na stronie: www.przedszkolekarolew.pl


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp.
ul. Szkolna 1,   63-810 Borek Wlkp.
tel. 65 57 16 633  fax 65 57 16 771 spborek@post.pl
 

Zespół istnieje od 1 wrzesnia 2016 roku i powstał z począczenia Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Broku Wlkp. i nowo utworoznego Przedszkola Samorządowego w Borku Wlkp. Po zmianach organizacyjnych w skłąd Szkoły Podstawowe wchodzą również dwie szkoły filialne: im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie oraz w Zalesiu. Nowo powstałe przedszkole posiada również oddziały zamiejscowe w Wycisłowie i w Zalesiu.

W 1451 pojawiła się pierwsza wzmianka o szkole parafialnej przy kościele na Zdzieżu. W 03.09.1897 oddano do użytku gmach szkoły, budynek piętrowy z 6-cioma klasami przy ul. Dworcowej (pierwszym rektorem był Stanisław Mielcarski).W 1939 Podczas Zjazdu Powstańców Wielkopolskich w Borku Wlkp. postanowiono szkole nadać imię Władysława Jagiełły. W 1981 r. przystąpiono do budowy nowej szkoły, a od 1984 szkoła nosi nazwę Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły. 29.12.1987 zakończono budowę nowego obiektu, a p feriach zimowych rozpoczęto zajęcia już w nowopowstałym budynku. Jednak uroczyste otwarcie nowej szkoły, podczas którego szkoła otrzymuje sztandar nastąpiło w maju 1988 r. Od września 1999 do czerwca 2002r w budynku szkoły podstawowej mieściło się także Gimnazjum. We wrześniu 2004 rozpoczęto prace termoizolacyjne budynku szkolnego.
Szkoła usytuowana jest przy ul. Szkolnej. Do szkoły uczęszcza ponad 350 uczniów, zarówno do oddziału przedszkolnego oraz klas I-VI. Obiekt trzykondygnacyjny z podpiwniczeniem, gdize znajdują się szatnie. Szkoła posiada stołówkę, której korzystają również uczniowie Zespołu Szkół w Borku Wlkp. Do dyspozycji jest także sala gimnastyczna duża oraz mała (zajęcia prowadzone dla uczniów zespołu szkół), siłownia, strzelnica.
Od 1 lutego 2007 Władysław Hałas obejmuje stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp.
Szkoła Podstawowa w Wycisłowie powstała prawdopodobnie w połowie XIX wieku. Od 1999 roku do tej placówki uczęszczają uczniowie klas I – VI z następujących miejscowości: Wycisłowo, Jawory, Koszkowo, Studzianna, Brześnica, Grodnica, Osówiec. Dzieci dowożone są autobusami szkolnymi.
Od września 2003 roku do społeczności szkolnej naszej szkoły przyłączono oddział przedszkolny. W 2003 roku zmagano się z budową ekologicznej oczyszczalni ścieków zabezpieczającej potrzeby szkoły w tym zakresie. Również w 2003 roku powstało boisko do plażowej piłki siatkowej. W 2005 roku budynek przeszedł kapitalny remont.
Obecnie do Szkoły Podstawowej w Wycisłowie uczęszcza ok. 90 uczniów. Zajęcia klas I-VI odbywają się w macierzystym budynku. Na parterze znajdują się 4 izby lekcyjne, 2 sale lekcyjne i salka gimnastyczna znajdują się na piętrze. Szkoła posiada także dobrze wyposażoną pracownię komputerową oraz bibliotekę. Na piętrze jest również kuchnia i stołówka, w której uczniowie jedzą obiady i śniadania. Uczniowie mają możliwość korzystania z kółek zainteresowań. Prowadzone są również zajęcia świetlicowe, sportowe, gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna oraz zajęcia wyrównawcze i rewalidacyjne.
Szkoła jest także otwarta na zewnątrz realizując imprezy dla społeczeństwa, takie jak festyny, dożynki spotkania dla seniorów konkursy dla dzieci i rodziców, zawody sportowe i wiele innych. Z dniem 1 września 2016 roku stała się szkołą filialną podporządkowaną boreckiej szkole. Równiez w aki sam sposób przekstałcona została Szkoła Podstawowa w Zalesiu w szkołę filialną.

Więcej informacji na stronie: www.spborekwlkp.pl


Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Borku Wlkp.
ul. Dworcowa 58 63-810 Borek Wlkp.
tel. 65 5715850
 

Historia Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Borku Wlkp. sięga 1 września 1999 roku. W pierwszych dwóch latach szkolnych placówka, będąc tylko gimnazjum, miała swoją siedzibę na ulicy Szkolnej 1. W tym czasie trwała modernizacja budynku na ulicy Dworcowej 58 w celu jego adaptacji na potrzeby gimnazjum, a od 2002 roku zespołu szkół, do którego zostały włączone nowo utworzone szkoły: trzyletnie liceum ogólnokształcące, trzyletnie liceum profilowane, zasadnicza szkoła zawodowa oraz istniejące już gimnazjum. 6 września 2002 roku odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego obiektu. 21 września 2004 roku Zespołowi Szkół w Borku Wlkp. zostało nadane imię Powstańców Wielkopolskich i poświęcony został sztandar szkoły. Z dniem 1 września 2006 roku do zespołu szkół zostało włączone także nowo utworzone uzupełniające liceum ogólnokształcące – przekształcone w 2012 roku w liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Obecnie w zespole szkół funkcjonują: do roku 2018 – 2019 klasy wygaszanego gimnazjum, branżowa szkoła I stopnia, liceum ogólnokształcące, liceum ogólnokształcące dla dorosłych.

Kadra pedagogiczna to w większości nauczyciele dyplomowani. Nieliczni posiadają stopień awansu nauczyciela mianowanego czy kontraktowego. W zespole zatrudnieni są pedagodzy, w tym jeden z kwalifikacjami do prowadzenia zadań z zakresu doradztwa zawodowego, nauczyciel – bibliotekarz, nauczyciel, któremu zostały powierzone obowiązki kierownika kształcenia praktycznego. W okresie przejściowym (reforma oświaty) część nauczycieli jest również zatrudniona w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borku Wlkp.

Zajęcia odbywają się na jedną zmianę. Słuchacze liceum ogólnokształcącego dla dorosłych kształcą się w trybie zaocznym. Od kilku lat w szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny. Uczniowie korzystają z komunikowania w ramach „chmury”, nauka słuchaczy jest wspomagana przez platformę Moodle.

Obecnie zespół szkół posiada 13 sal lekcyjnych z dwoma zapleczami, salę informatyczną, bibliotekę, sekretariat, gabinet dyrektora, wicedyrektora, pedagoga. Zaplecze sanitarne znajduje się na półpiętrach szkoły. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się na hali sportowej znajdującej się w pobliżu szkoły. Uczniowie mają możliwość korzystania ze stołówki sąsiadującego zespołu szkolno – przedszkolnego.

Od początku istnienia szkoły przez kilkanaście lat funkcję dyrektora pełnił śp. mgr inż. Krzysztof Baska. 1 stycznia 2016 roku stanowisko dyrektora objęła mgr Elżbieta Figielek, która wcześniej (w latach 2001 – 2015) sprawowała funkcję wicedyrektora.


Więcej informacji na stronie: http://www.zsborek.pl/


Zespół Szkół im. Jana Pawła II
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zimnowodzie

Zimnowoda 7 63-810 Borek Wlkp.
tel. 655717322 spigzimnowoda@poczta.onet.pl
 
Zimnowoda to wieś w gminie Borek Wlkp., w powiecie gostyńskim, w województwie wielkopolskim. Do naszej szkoły uczęszczają uczniowie z miejscowości: Cielmice, Leonów, Bolesławów, Siedmiorogów II, Celestynów, Walerianów, Maksymilianów, Borzęciczki, Wyrębin, Góreczki. Dnia 8 września 2001 roku nastąpiło oficjalne otwarcie nowego budynku szkoły. Do tej pory zajęcia odbywały się w bardzo starym ciasnym budynku bez sali gimnastycznej. Nowa szkoła posiada duże, jasne sale lekcyjne z zapleczami, salę sportową, siłownię i stołówkę szkolną. W roku szkolnym 2002/2003 utworzono w naszej szkole Gimnazjum.Dnia 27 kwietnia 2006 roku Rada Miejska w Borku Wielkopolskim podjęła Uchwałę nr XL/282/2006 nadającą Zespołowi Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zimnowodzie imię Jana Pawła II. Dnia 5 czerwca 2006 roku odbyło się uroczyste i oficjalne nadanie imienia Jana Pawła II naszej szkole, oraz przekazanie sztandaru szkoły.
W 2009 roku powstał dodatkowy oddział przedszkolny dla najmłodszych pociech. Również w tym roku szkoła własnymi siłami dorobiła się placu zabaw.
Dyrektorem szkoły jest P. Barbara Krzekotowska.
Więcej informacji na stronie: http://www.szkola-zimnowoda.pl/


SISMS
Dam pracę
Czyste powietrze
obywatel.gov.pl
MGOK
Informacja dla niesłyszących
NSR
KHGR
WLKS
Gedeon
Internetowe Kroniki Wsi
Niedopłatna pomoc prawna
Biblioteka
Biblioteka ikonka księgozbioru
Orlik 2012

Oficjalny serwis internetowy Miasta i Gminy Borek Wlkp.
Urząd Miejski Borku Wlkp. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.
tel. +48 (065) 57 16 120, fax +48 (065) 57 15 893
e-mail: sekretariat@borekwlkp.pl
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję
i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień
przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje
ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Wykonanie strony oraz hosting - Halpress.eu - 2015