menu
szukaj
szukaj

 • Regionalny System Ostrzegania - bezpłatna aplikacja na telefony komórkowe

  Regionalny System Ostrzegania - bezpłatna aplikacja na telefony komórkowe

 • Informacje dotyczące koronawirusa

  Informacje dotyczące koronawirusa

 • Ogłoszenie o przetargu

  Ogłoszenie o przetargu

 • UWAGA! PILNY KOMUNIKAT.

  UWAGA! PILNY KOMUNIKAT.

 • Informacja dotycząca punktów obsługi wybranych spraw cudzoziemców

  Informacja dotycząca punktów obsługi wybranych spraw cudzoziemców

 • Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

  Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

 • Spotkanie Noworoczne strażaków gminy Borek Wlkp.

  Spotkanie Noworoczne strażaków gminy Borek Wlkp.


Maj 2020 - cały rok
P W Ś C P S N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Biuletyn Infomacji Publicznej

Gospodarka odpadami
Uchwały Rady Miejskiej

***********************************************

Uchwała Nr XXXVI/204/2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 12 września 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Samorządowym „Pod Dębem” w Karolewie prowadzonym przez Gminę Borek Wlkp. (Dz.U. Woj. Wielkopolskiego poz. 5314 z 24 września 2013 r.)

Uchwała Nr XLII/317/2010 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Samorządowym „Pod Dębem” w Karolewie prowadzonym przez Gminę Borek Wlkp.

***********************************************

Uchwała Nr XXXVI/203/2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 12 września 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania uczniom Stypendium Burmistrza Borku Wlkp. za osiągnięcia w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych (Dz.U. Woj. Wielkopolskiego poz. 5315 z 24 września 2013 r.)

Uchwała Nr V/23/2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie zasad przyznawania uczniom Stypendium Burmistrza Borku Wlkp. za osiągnięcia w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych (Dz.U. Woj. Wielkopolskiego Nr 125 poz 2048 z 9 maja 2011 r.)

 załącznik

***********************************************

Uchwała Nr XXIX/174/2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej częstych zmian podręczników szkolnych i konsekwencji z tego wynikających.

zobacz 

***********************************************

Uchwała Nr XXIX/173/2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pod tytułem „Nauczyciele i Nauczycielki z SP w Wycisłowie z językiem angielskim na TY” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

zobacz 

***********************************************

Uchwała Nr XXIX/172/2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2013 roku.

zobacz 

***********************************************

Uchwała Nr XXIX/171/2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zasad udzielania zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
(Dz.U. Woj. Wielkopolskiego poz. 5348 z 26 września 2013 r.)

***********************************************

Uchwała Nr XXIII/119/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 16 sierpnia 2012 roku w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Borku Wlkp., wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Borku Wlkp. prowadzonej przez Gminę Borek Wielkopolski.

zobacz 

Uchwała Nr XXIII/118/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 16 sierpnia 2012 roku w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Borku Wlkp., w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Borku Wlkp., wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Borku Wlkp. prowadzonej przez Gminę Borek Wielkopolski.

zobacz 

Uchwała Nr XXIII/117/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 16 sierpnia 2012 roku w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego przy Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Borku Wlkp.

zobacz 

Uchwała Nr XXXIII/247/02 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie utworzenia szkół, trzyletniego liceum ogólnokształcącego, trzyletniego liceum profilowanego, zasadniczej szkoły zawodowej oraz połączenia z Gimnazjum w Borku Wlkp. w Zespół Szkół w Borku Wlkp.

Uchwała Nr VI/32/99 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 5 marca 1999 roku w sprawie założenia gimnazjum w Borku Wlkp.

zobacz 

***********************************************

Uchwała Nr VII/42/2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

zobacz 

***********************************************
Uchwała Nr VII/41/2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie
wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Borek Wlkp. (Dz.U. Woj. Wielkopolskiego Nr 230 poz. 36949 z 26 sierpnia 2011 r.))

zobacz 

***********************************************

Uchwała Nr V/24/2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania (Dz.U. Woj. Wielkopolskiego Nr 125 poz. 2049 z 9 maja 2011 r.)

zobacz załącznik

***********************************************

Uchwała Nr XLII/318/2010 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla przedszkoli, szkół i form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Borek Wlkp. przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrów.

zobacz 

 
 
 

***********************************************

Uchwała Nr XXXI/236/2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia

zobacz 

***********************************************

Uchwała Nr XXVI/183/2005 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów /wraz ze zmianami nr XLII/297/2006, XLIII/310/2006 i XXII/171/2008

zobacz 

***********************************************

Uchwała Nr XVII/117/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 6 marca 2008 roku w sprawie obsługi finansowo-księgowej szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Borek Wielkopolski

zobacz 

***********************************************

Uchwała Nr XIV/94/2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń

zobacz 

***********************************************

Uchwała Nr IV/21/2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

zobacz 

***********************************************

Uchwała Nr XLII/301/2006 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie utworzenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Borku Wlkp.

zobacz 

***********************************************

Uchwała Nr XL/282/2006 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zimnowodzie

zobacz 

***********************************************

Uchwała Nr XL/281/2006 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu w Karolewie

zobacz 

***********************************************

Uchwała Nr XXXVIII/264/2006 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacenia dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli

zobacz 

***********************************************

Uchwała Nr XXVI/182/2005 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Wycisłowie

zobacz*

***********************************************

Uchwała Nr XX/136/2004 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Borku Wlkp.

zobacz 

***********************************************

Uchwała Nr XVIII/124/2004 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Borek Wlkp.

zobacz 

***********************************************

Uchwała Nr XXXVI/268/2002 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 12 września 2002 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Borek Wlkp. oraz określenia granic ich obwodów

zobacz 

***********************************************

Uchwała Nr VII/38/99 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zimnowodzie

Uchwała Nr XXXIV/252/02 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 30 kwietnia 2002 roku w sprawie utworzenia gimnazjum w Zimnowodzie oraz połączenia ze Szkołą Podstawową w Zimnowodzie w Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zimnowodzie

zobacz 

***********************************************

Uchwała Nr XIV/95/99 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 10 grudnia 1999 roku w sprawie utworzenia Przedszkoli Samorządowych Gminy Borek Wlkp.

zobacz 

***********************************************

Uchwała Nr VII/35/99 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp

zobacz 

***********************************************

Uchwała Nr VII/36/99 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wycisłowie

zobacz 

***********************************************

Uchwała Nr VII/37/99 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zalesiu

zobacz 

***********************************************
SISMS
Dam pracę
Czyste powietrze
obywatel.gov.pl
MGOK
Informacja dla niesłyszących
NSR
KHGR
WLKS
Gedeon
Internetowe Kroniki Wsi
Niedopłatna pomoc prawna
Biblioteka
Biblioteka ikonka księgozbioru
Orlik 2012

Oficjalny serwis internetowy Miasta i Gminy Borek Wlkp.
Urząd Miejski Borku Wlkp. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.
tel. +48 (065) 57 16 120, fax +48 (065) 57 15 893
e-mail: sekretariat@borekwlkp.pl
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję
i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień
przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje
ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Wykonanie strony oraz hosting - Halpress.eu - 2015