menu
szukaj
szukaj

 • Wyborco!

  Wyborco!

 • Planowane wyłączenie energii elektrycznej

  Planowane wyłączenie energii elektrycznej

 • Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

  Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

 • Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

  Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

 • Finał Projektu

  Finał Projektu "Taka biesiada to super sprawa"

 • Pierwszy stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP na terenie całego kraju

  Pierwszy stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP na terenie całego kraju

 • Miejsko - Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze

  Miejsko - Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze

 • Bezpłatne badania profilaktyczne

  Bezpłatne badania profilaktyczne

 • Susza w uprawach buraków i ziemniaków

  Susza w uprawach buraków i ziemniaków

 • Informacja od firmy INEA w sprawie światłowodów

  Informacja od firmy INEA w sprawie światłowodów

 • Harmonogram otwarcia Orlika w sierpniu

  Harmonogram otwarcia Orlika w sierpniu

 • Bezpłatne badania profilaktyczne

  Bezpłatne badania profilaktyczne

 • Regionalny System Ostrzegania - bezpłatna aplikacja na telefony komórkowe

  Regionalny System Ostrzegania - bezpłatna aplikacja na telefony komórkowe

 • Informacja dotycząca punktów obsługi wybranych spraw cudzoziemców

  Informacja dotycząca punktów obsługi wybranych spraw cudzoziemców


Wrzesień 2019 - cały rok
P W Ś C P S N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Biuletyn Infomacji Publicznej

Gospodarka odpadami
Informacje o nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Borek Wielkopolski jest firma PHU Trans-Kom Barbara Rajewska z siedzibą Bogusławki 8b, 63-800 Gostyń.
Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Borek Wielkopolski jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych ZGO Sp. z o.o. w Witaszyczkach 1a, 63-200 Jarocin.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Borku Wielkopolskim, stanowiący własność ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie, zlokalizowany jest przy ul. Jeżewskiej. Odpady można oddawać we wtorki (od 9:00 do 17:00) oraz w soboty (od 8:00 do 15:00).

Przypominamy, że opłata za odpady zbierane w sposób selektywny wynosi 10 zł od osoby, natomiast za odpady zmieszane 20 zł od osoby. Opłata za odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych ustalana jest na podstawie wielkości pojemnika oraz częstotliwości odbioru odpadów komunalnych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688, z 2017 r. poz. 2056 oraz z 2018 r. poz. 650) można oddawać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Borku Wlkp. w ramach uiszczanej miesięcznie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 
Palenie śmieci szkodzi!


Wielu ludzi postrzega spalanie śmieci w domowych piecach za tanią i niekłopotliwą metodę pozbywania się odpadów. Niestety pozorna oszczędność może spowodować, że zaoszczędzone pieniądze zostaną wkrótce przeznaczone na kosztowne leczenie. Paląc śmieci w domu trujemy siebie i swoich najbliższych!


Paląc śmieci narażamy swój dom na niebezpieczeństwo. W trakcie spalania odpadów (np. butelek typu PET plastikowych i foliowych opakowań, zużytej odzieży, fragmentów mebli zawierających trujące lakiery czy elementów gumowych) do atmosfery uwalniane są toksyczne związki. Zwiększa się emisja pyłów i węglowodorów aromatycznych, tlenków azotu i siarki. Toksyny uwalniane z dymem do powietrza dostają się do dróg oddechowych, opadają na glebę zanieczyszczając warzywa i owoce w przydomowych ogródkach, dostają się do wód gruntowych. Substancje te, nawet w niewielkich ilościach, mają negatywne działanie. Przypisuje się im wywoływanie alergii, chorób układu oddechowego, nowotworów i porażeń.


Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn są dzieci. Pomyśl o nich zanim znów wyrzucisz śmieci do pieca.Pamiętajmy!Palenie śmieci w domu jest niebezpieczne i grozi wysoką grzywną do 5 tysięcy złotych. Unikajmy domowych sposobów pozbywania się śmieci, które bez odpowiedniej technologii są dla nas po prostu zagrożeniem. Spalanie śmieci w naszych domowych piecach nie jest oszczędne, tylko kosztowne - bo nieekologiczne.


źródło: naszesmieci.mos.gov.pl, niepalsmieci.pl


 
Informacja dla osób, które nie posiadają pojemnika na odpady komunalne.


Mieszkańcom, którzy nie zaopatrzyli nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne przypomina się, że w myśl art. 10 ust. 2. Ustawy dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391. ze zm.): „właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażanie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (…)”.Dnia 7 lutego 2013 r. Rada Miejska Borku Wielkopolskiego przyjęła Uchwałę Nr XXVIII/161/2013 w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borek Wlkp., który nałożył na właścicieli nieruchomości obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych.W stosunku do osób, które nie będą wywiązywać się z ww. obowiązków, mają zastosowanie przepisy art. 10 ust. 2. i 2a. Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391. ze zm.): „kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 podlega karze grzywny. Karze określonej w ust. 2 podlega także ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie”.SISMS
Dam pracę
Czyste powietrze
obywatel.gov.pl
MGOK
Informacja dla niesłyszących
NSR
KHGR
WLKS
Gedeon
Internetowe Kroniki Wsi
Niedopłatna pomoc prawna
Biblioteka
Biblioteka ikonka księgozbioru
Orlik 2012

Oficjalny serwis internetowy Miasta i Gminy Borek Wlkp.
Urząd Miejski Borku Wlkp. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.
tel. +48 (065) 57 16 120, fax +48 (065) 57 15 893
e-mail: sekretariat@borekwlkp.pl
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję
i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień
przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje
ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Wykonanie strony oraz hosting - Halpress.eu - 2015