Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

APEL DO MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE PROWADZENIA PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW
Opublikowano 31 maja 2022

Zdjęcie ilustracyjne wpisu: APEL DO MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE PROWADZENIA   PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW

Gmina Borek Wlkp. zwraca się do mieszkańców z apelem o prawidłowe segregowanie odpadów komunalnych.

Od tego, w jaki sposób odpady zostaną rozdzielone w naszym gospodarstwie domowym, zależy ile z nich zostanie poddanych recyklingowi. Prawidłowa segregacja oznacza redukcję ilości odpadów zmieszanych, co przekłada się na niższe koszty ponoszone przez gminę (czyli przez wszystkich mieszkańców) i daje lepszy wskaźnik poziomu recyklingu odpadów.

Niestety w dalszym ciągu nie wszyscy mieszkańcy naszej gminy rozumieją potrzebę segregacji odpadów oraz pozbywania się ich w sposób właściwy.

Zgodnie z przepisami prawa przedsiębiorca odbierający odpady, tj. PHU TRANS-KOM ma obowiązek zgłaszać do gminy każdy przypadek braku prowadzenia segregacji odpadów. Dokumentacja zdjęciowa przekazywana przez firmę oraz przeprowadzona w ostatnim czasie kontrola potwierdzają zupełny brak stosowania przez niektórych mieszkańców właściwej segregacji. Zaskakujące są sytuacje, kiedy segregacja jest obowiązkowa dla wszystkich,
a w pojemnikach na odpady zmieszane (odpady, których nie da się wysegregować do innego rodzaju odpadów) nadal umieszczane są kartony, trawa albo butelki plastikowe. Powyższe przykłady są nie do zaakceptowania.

Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości
z terenu gminy Borek Wielkopolski w 2022 r. jest Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych ZGO Sp. z o.o. w Witaszyczkach 1a, 63-200 Jarocin. Stawki za zagospodarowanie odpadów komunalnych ściśle związane są z cennikiem obowiązującym w Zakładzie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., natomiast to, pod którą pozycją zostaną one zakwalifikowane oraz za jaką kwotę zostaną odebrane, zależy od jakości segregacji. Im lepsza segregacja, tym niższe ceny.
W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów ZGO Sp. z o.o. nalicza Gminie Borek Wlkp. podwyższone stawki opłaty za zagospodarowanie odpadów. Niestety, jeżeli jakość segregacji się nie zmieni, nie będzie możliwe utrzymanie stawki za odbiór odpadów od jednego mieszkańca na obecnym poziomie (27 zł).

Za osoby źle segregujące odpady koszty ponoszą wszyscy mieszkańcy Gminy. Dlatego apelujemy do każdego: dbajmy o przestrzeganie zasad poprawnej segregacji odpadów.

Jednocześnie przypominamy, że brak prawidłowej segregacji będzie skutkował naliczeniem podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obecnie jest to kwota 54,00 zł/osoby.

W tym miejscu pragniemy również podziękować wszystkim tym, którzy prowadzą wzorową selekcję odpadów przyczyniając się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Należy pamiętać, że stosując się do zasad segregacji odpadów wnosimy swój wkład w poprawę jakości powietrza, gleby i wody. Ograniczamy również liczbę odpadów w swoim otoczeniu.

Poniżej zdjęcia z przykładem złej segregacji.