Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

APEL POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W GOSTYNIU
Opublikowano 30 marca 2021

Zdjęcie ilustracyjne wpisu: APEL POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W GOSTYNIU

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu apeluje do wszystkich producentów trzody chlewnej o uaktualnienie danych na temat swojego stada świń w bazie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Prośba dotyczy zwłaszcza producentów, którzy zaprzestali chowu i hodowli świń, a nie zgłosili tego faktu w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oraz w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii.

Wiedza na temat ilości stad i pogłowia świń ma szczególne znaczenie w przypadku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzika, jak również w razie wystąpienia ogniska tej choroby w stadzie świń. W obydwu sytuacjach zadaniem powiatowego lekarza weterynarii jest aktualizacja spisu gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.

Sprawność tej aktualizacji zależy m.in. od ilości stad zarejestrowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i posiadających wg danych ARiMR trzodę chlewną.

Powiatowy lekarz weterynarii przeprowadza w sytuacji wystąpienia ASF kontrole we wszystkich stadach, w których wg danych ARiMR znajduje się trzoda chlewna.Wprzypadku wystąpienia stad,w których nie utrzymuje się świń, a stado widnieje w w ARiMR jako aktywne i posiadające trzodę chlewną, znacznie wydłuża się czas obowiązkowych wizyt w Państwa siedzibach na danym terenie. Budzi to niechęć i zniecierpliwienie hodowców utrzymujących trzodę chlewną,ktorym zależy na jak najszybszym działaniu inspekcji weterynaryjnej.

Pojawiają się wtedy głosy o braku zaangażowania w działania w celu zniesienia obszarów wyznaczonych na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej w związku z występowaniem ASF (obszar zagrożenia, obszar objęty ograniczeniami oraz obszar ochronny).

W razie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń informacja o ilości stad oraz ilości świń na danym terenie przekazywana jest do Głównego Lekarza Weterynarii za pośrednictwem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, a następnie doKomisji Europejskiej. Na podstawie m.in. tych danych podejmowane są decyzje dotyczące obszarow występowania objętych różnymi restrykcjami.

Zasięg obszarów zależy m.in. od rozkładu gospodarstw hodowli świń (gospodarstwa niekomercyjne, gospodarstwa komercyjne i gospodarstwa z wybiegami otwartymi) czyli ilości i zagęszczenia świń na danym terenie. Dlatego wiedza o rzeczywistej obsadzie ma wpływ na wielkość obszaru i czas jego obowiązywania.

Dane uzyskane przez powiatowego lekarza weterynarii w ramach corocznego monitoringu choroby Aujeszkyego u świń odbiegają od danych uzyskiwanych z rejestrów Agnecji Resturkturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a te są w większości używane do celów sprawozdawczych.

Dlatego Państwa działania w kierunku uaktualnienia danych w bazie ARiMR ułatwią pracę inspekcji weterynaryjnej oraz przyczynią się do zmniejszenia ilości wizyt powiatowego lekarza weterynarii w Państwa gospodarstwach. Ma to szczególne znaczenie w przypadku działań podejmowanych w związku z możliwością wystąpienia afrykańskiego pomoru świń, a w obecnej sytuacji epidemiologicznej, doprowadzi do zminimalizowania kontaktów mogących spowodować zagrożenie zakażenia koronawirusem. ;