Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Aktualności

08 listopada 2023

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Borku Wielkopolskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: ds. księgowości budżetowej i płac w pełnym wymiarze czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.

Zdjęcie ilustracyjne wpisu: Badanie Budżetu czasu ludności
07 listopada 2023

Badanie Budżetu czasu ludności

Urząd Statystyczny w Poznaniu przypomina, że na terenie Państwa gminy realizowane jest Badanie budżetu czasu ludności (BCL).

Zdjęcie ilustracyjne wpisu: Ogłoszenie o przetargu
06 listopada 2023

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Borku Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę stawu znajdującego się na działce o numerze ewid. 743, obręb Borek Wlkp., stanowiącej własność Gminy Borek Wielkopolski.

Zdjęcie ilustracyjne wpisu: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gostyńskim
30 października 2023

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gostyńskim

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu informuje, że wciąż posiada środki finansowe w ramach projektu Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gostyńskim, który jest realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty PUP.