Przedsiębiorczość Natura Gościnność

Burmistrz Borku Wlkp. informuje, że od 14 listopada 2022 r. rusza nabór wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla).
Opublikowano 09 listopada 2022

09 listopada 2022

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje sprzedaży węgla:

 • do końca roku możliwy jest zakup maksymalnie 1,5 tony na gospodarstwo domowe. Taką samą ilość będzie można nabyć od 1 stycznia 2023 r.
 • cena tony węgla wyniesie nie więcej niż 2000 zł brutto za tonę,
 • cena nie obejmuje kosztów dowozu paliwa stałego do gospodarstwa domowego (dowóz we własnym zakresie lub przez skład na koszt wnioskodawcy),
 • w przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
 • Gmina nie ma wpływu na kraj pochodzenia węgla, natomiast węgiel posiada stosowne certyfikaty wydawane przez dystrybutora potwierdzające jego jakość,
 • Gmina Borek Wlkp., która pośredniczy w sprzedaży węgla mieszkańcom, nie odpowiada za rodzaj i ilość dostarczonego jej węgla,
 • węgiel może kupić osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego,
 • z preferencyjnego zakupu wyłączone są gospodarstwa domowe, które nabyły paliwo stałe na sezon 2022/2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości 3 ton,
 • dostępny asortyment: węgiel orzech 25-50, węgiel groszek 5-25 oraz miał,
 • węgiel dystrybuować będą potencjalnie 2 podmioty na terenie gminy Borek Wlkp. – Spółdzielnia Kółek Rolniczych, (ul. Jeżewska 5) oraz Rol-Plon Przemysław Bartkowiak, (ul. Głosiny 2A).

Zasady sprzedaży węgla:

 • wnioski są dostępne w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp. oraz do pobrania poniżej,
 • wnioski prosimy składać w terminie do 30 listopada 2022 r. (hala operacyjna stanowisko nr 3 i nr 9),
 • po pozytywnej weryfikacji wniosku wnioskodawca zostanie poinformowany o terminie odbioru faktury sprzedaży węgla z Urzędu,
 • fakturę można opłacić w Urzędzie za pomocą karty płatniczej lub przelewem w placówce bankowej lub pocztowej (termin płatności 1 dzień),
 • węgiel zostanie wydany wnioskodawcy w składzie po okazaniu otrzymanego z Urzędu dokumentu W-Z,
 • dokument W-Z zostanie wystawiony po zaksięgowaniu wpłaty/okazaniu dowody przelewu.

Pliki do pobrania