Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W GOSTYNIU
Opublikowano 03 sierpnia 2022

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu apeluje do wszystkich producentów trzody chlewnej o uaktualnienie danych na temat swojego stada świń w bazie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Prośba dotyczy zwłaszcza producentów, którzy zaprzestali chowu i hodowli świń, a nie zgłosili tego faktu w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oraz w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii.

Wiedza na temat ilości stad i pogłowia świń ma szczególne znaczenie w przypadku wystąpienia przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzika, jak również w razie wystąpienia ogniska tej choroby w stadzie świń. W obydwu sytuacjach zadaniem powiatowego lekarza weterynarii jest aktualizacja spisu gospodarstw, w których utrzymywane są świnie. Sprawność tej aktualizacji zależy m.in. od ilości stad zarejestrowanych przez Agencje Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa i posiadających wg danych ARiMR trzodę chlewną.

Powiatowy lekarz weterynarii przeprowadza w sytuacji wystąpienia ASF kontrole we wszystkich stadach, w których wg danych ARiMR znajduje się trzoda chlewna. W przypadku występowania stad, w których nie utrzymuje się świń, a stado widnieje w ARiMR jako aktywne
i posiadające trzodę chlewną, znacznie wydłuża się czas obowiązkowych wizyt w Państwa siedzibach na danym terenie. Budzi to niechęć i zniecierpliwienie hodowców utrzymujących trzodę chlewną, którym zależy na jak najszybszym działaniu inspekcji weterynaryjnej. Pojawiają się wtedy głosy o braku zaangażowania w działania w celu zniesienia obszarów wyznaczonych na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej w związku z występowaniem ASF (obszar objęty ograniczeniami I - niebieski, obszar objęty ograniczeniami II – różowy, obszar objęty ograniczeniami III – czerwony). Dlatego Państwa działania w kierunku uaktualnienia danych w bazie ARiMR ułatwią pracę inspekcji weterynaryjnej oraz przyczynią się do zmniejszenia ilości wizyt powiatowego lekarza weterynarii w Państwa gospodarstwach.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu przypomina, ze przed przemieszczeniem świń
z gospodarstw zatwierdzonych na obszarach objętych ograniczeniami nie jest pobierana krew do badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń. Jednak prowadzone są badania narządów pochodzących od sztuk padłych świń.
Próby pobierane są od padłych świń w gospodarstwach zatwierdzonych zgodnie z zasadą:
w każdym tygodniu na co najmniej dwóch pierwszych martwych utrzymywanych świniach
w wieku powyżej 60 dni, lub w przypadku braku takich martwych zwierząt w wieku powyżej 60 dni, na wszystkich martwych utrzymywanych świniach po odsądzeniu, w każdej jednostce epidemiologicznej.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu przypomina o obowiązku zgłaszania do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gostyniu każdego przypadku padnięcia świni celem pobrania prób przez urzędowego lekarza weterynarii.

Przemieszczenia wewnątrz obszarów objętych ograniczeniami oraz poza obszary objęte ograniczeniami wymagają uzyskania pozwolenia właściwego powiatowego lekarza
weterynarii, zaopatrzenia przesyłki w świadectwo zdrowia. W związku z powyższym przed
przemieszczeniem świń należy złożyć wniosek do Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Gostyniu. Wzór wniosku dostępny jest na stronie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Gostyniu pod adresem:
http://www.piwgostyn.pl/dokumenty_do_pobrania_dla_rolników_i_hodowcow.html

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł (dane do opłaty skarbowej: konto Urzędu Miejskiego w Gostyniu nr 90160014621834523660000005, tytuł przelewu: wydanie decyzji PLW w Gostyniu.
Wnioski o wydanie pozwolenia na przemieszczenie świń pochodzących z obszarów
objętych ograniczeniami II różowa) i III (czerwona) należy składać w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gostyniu w godz. 7.00-15.00 lub za pomocą poczty elektronicznej 7 dni przed planowanym przemieszczeniem świń.
Zgoda na przemieszczenie wydawana jest w formie decyzji administracyjnej, odbiór decyzji l dzień przed planowanym załadunkiem zwierząt.