Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Informacja dotycząca wydania zaświadczenia. ( „Czyste Powietrze” )
Opublikowano 01 grudnia 2020

Zdjęcie ilustracyjne wpisu: Informacja dotycząca wydania zaświadczenia.  ( „Czyste Powietrze” )

Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane w związku z Programem „Czyste Powietrze” 2.0.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

 

Ważne; wydania zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej!

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
 

Kliknij aby pobrać wniosek >> Czyste Powietrze >> pobierz

 

Gdzie można złożyć wniosek?

W siedzibie Miejskiego – Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.  na parterze
w budynku przy ul. Droga Lisia nr 1. od poniedziałku do piątku.

W  poniedziałki w godzinach  od 8.00 do 16.00.

Od wtorku do piątku  w godzinach  od 7.00 do 15.00.

 

Podstawa prawna:

2.      411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);

3.      Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).

Pliki do pobrania