Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Informacja dla osób zainteresowanych uprawą maku bądź konopi włóknistych
Opublikowano 28 września 2021

Informuje się, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2050 z późn. zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego zobowiązany jest do podjęcia uchwały określającej ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw na terenie województwa.
Urząd Miejski w Borku Wlkp. składa informację uwzględniającą potrzeby producentów rolnych, o przyznanie powierzchni pod uprawę maku i konopi włóknistych w danym roku.
W związku z powyższym, zainteresowani uprawą maku bądź konopi włóknistych powinni złożyć do tut. Urzędu (do dn. 15.10.2021 r.) wniosek w sprawie planowanej powierzchni uprawy maku i konopi. Wnioski składane mogą być również poprzez podmioty posiadające zezwolenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego na prowadzenie działalności w zakresie skupu.


Burmistrz Borku Wlkp.
/-/ mgr Marek Rożek