Przedsiębiorczość Natura Gościnność

Informacja odnośnie czasowego wyłączenia oświetlenia ulicznego
Opublikowano 25 listopada 2022

25 listopada 2022

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U. poz. 2127) w  związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej Gmina musi uzyskać 10% oszczędności zużycia energii elektrycznej. W związku z tym nastąpi stopniowe wyłączenie oświetlenia ulicznego od godziny 01:00 do 04:00. Utrudnienia te wywołane są obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej spowodowane konfliktem zbrojnym.