Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

KOMUNIKAT dotyczący terminu rozpatrzenia i wypłaty dodatku węglowego.
Opublikowano 16 września 2022

W związku z trwającymi pracami nad zmianą ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym  Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wielkopolskim  informuję, że rozpatrywanie wniosków o dodatek węglowy złożonych w okresie od 17 sierpnia bieżącego roku, nastąpi w wydłużonym terminie, który określony zostanie w znowelizowanym zapisie ustawy.

Powyższe oznacza, że nie ma możliwości wypłacania dodatku węglowego w dotychczas przyjętym, 30-dniowym terminie.

Wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu  środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

Powyższy komunikat zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w  Borku Wielkopolskim i  Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wielkopolskim.

 

 Kierownik  MGOPS

/-/ Dorota Dutkowiak

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Borek Wlkp.
ul. Droga Lisia 1
63-810 Borek Wielkopolski