Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTÓW STATUTÓW SOŁECTW GMINY BOREK WIELKOPOLSKI
Opublikowano 12 maja 2022

Szanowni Mieszkańcy

W związku z przygotowaniem nowych statutów dla wszystkich sołectw Gminy Borek Wielkopolski

Burmistrz Borku Wielkopolskiego zaprasza

wszystkich mieszkańców sołectw do uczestnictwa w konsultacjach społecznych dotyczących projektów statutów sołectw.

Przedmiotem konsultacji jest zebranie od mieszkańców sołectw Gminy Borek Wielkopolski opinii, uwag i własnych propozycji do przygotowanych projektów Statutów Sołectw.

Zasięg terytorialny konsultacji społecznych to teren 22 sołectw gminy Borek Wielkopolski tj.: Bolesławów, Bruczków, Celestynów, Dąbrówka, Głoginin, Grodnica, Jeżewo, Jawory, Karolew, Koszkowo, Leonów, Maksymilianów, Siedmiorogów Pierwszy, Siedmiorogów Drugi, Skoków, Skokówko, Strumiany, Studzianna, Trzecianów, Wycisłowo, Zalesie, Zimnowoda.

Konsultacje odbędą się w terminie od 23 maja 2022 r. do 7 czerwca 2022 r.

W okresie konsultacji projekty statutów poszczególnych sołectw oraz wzór formularza konsultacji dostępne będą:

1)  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp., Rynek 1 – pokój nr 5 w dniach
i godzinach urzędowania;

2)  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.  www.borekwlkp.pl

3)  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. www.bip.borekwlkp.pl

4)  u sołtysów w poszczególnych sołectwach.

 

Wypełniony formularz konsultacyjny można przekazać w następujący sposób:

 

1)  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp., Rynek 1 pok. nr 1 (sekretariat);

2)  przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Borku Wlkp., Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.;

3)  przesłać drogą elektroniczną (skan) na e-mail: sekretariat@borekwlkp.pl

 

Konsultacje mają charakter opiniodawczy.

Pliki do pobrania