Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Konkurs ZUS - dofinansowanie na projekty realizowane w 2024 r.
Opublikowano 22 marca 2023

Zdjęcie ilustracyjne wpisu: Konkurs ZUS - dofinansowanie na projekty realizowane w 2024 r.

Przedsiębiorco!

 

Informujemy o kolejnej edycji ogłoszonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2024 r.

 

Płatnicy składek mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów, które dotyczyć będą:

- poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,

- zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi,

- zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka na stanowiskach pracy.

 

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w terminie od 17 kwietnia 2023 r. do 18 maja 2023 r.

 

Kwota dofinansowania projektu może wynieść maksymalnie 300 000,00 pln

 

Regulamin oraz dokumenty dotyczące konkursu dostępne są na stronie ZUS

https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-202301

 

Jednocześnie dla osób zainteresowanych udziałem w Konkursie i złożeniem wniosku przewidziane jest szkolenie on-line w dniu 30 marca 2023 r. w godz. 9:00 – 13:00.

Szkolenie jest bezpłatne.

Chęć udziału w szkoleniu należy zgłosić na adres: szkolenia.konkurs@zus.pl  podając nazwę płatnika składek i adres mailowy, na który zostanie przekazane zaproszenie.

Zgłoszenie przyjmowane są do 27 marca 2023 r.