Przedsiębiorczość Natura Gościnność

Konkursy ofert, ogłoszenia

17 marca 2022

Powołanie komisji konkursowej

Powołania Komisji Opiniującej wnioski o udzielenie dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań publicznych należących do zadań Gminy organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o olontariacie oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych.

17 marca 2022

Powołanie komisji konkursowej

Powołanie Komisji Opiniującej wnioski o udzielenie dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań publicznych należących do zadań Gminy organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych.

19 stycznia 2022

Wyniki naboru na listę przedstawicieli organizacji pozarządowych

Wyniki naboru na listę przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2022 r.

04 stycznia 2022

Zgłoszenie kandydata wskazanego przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3. ust. 3

Zgłoszenie kandydata wskazanego przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3. ust. 3 do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Burmistrz Borku Wlkp. w 2022 r.