Przedsiębiorczość Natura Gościnność

Miejska fontanna została uruchomiona
Opublikowano 08 czerwca 2021

08 czerwca 2021

Pod koniec maja, po dłuższej przerwie wymuszonej pandemią koronawirusa została uruchomiona fontanna w Parku im. Adama Mickiewicza w Borku Wlkp. Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego, aerozol wodno-powietrzny z fontanny mógł być dodatkowym nośnikiem dla cząstek wirusa. Teoria ta jednak nie znalazła potwierdzenia w rzeczywistości, dlatego zdecydowano o uruchomieniu fontanny.
Przed uruchomieniem, fontanna została wyczyszczona oraz zakonserwowana specjalnymi środkami, aby mieszkańcy oraz osoby odwiedzające nasze miasto mogły w pełni cieszyć się z jej uroków.

Ponadto przypominamy o przestrzeganiu obowiązującego regulaminu korzystania z parków, stanowiącego załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. nr XX/176/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r., który zakazuje wchodzenia do fontanny, przestawiania ławek, koszy i innych urządzeń parkowych. Teren parku jest monitorowany, wszelkie akty wandalizmy będą zgłaszane na policję.