Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

NOWY OKRES ZASIŁKOWY ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)
Opublikowano 25 stycznia 2021

Zdjęcie ilustracyjne wpisu: NOWY OKRES ZASIŁKOWY ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. informuje, iż od 2021 roku w zakresie świadczenia wychowawczego (500+) będzie funkcjonować docelowy, roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku.

W celu uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r. wnioski będzie można składać już od:
- 1 lutego 2021 r. (wyłącznie drogą elektroniczną),
- 1 kwietnia 2021 r. (drogą tradycyjną), papierową, bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Drogę elektroniczną składania wniosku o świadczenie wychowawcze (500+) należy rozumieć jako składanie wniosku za pośrednictwem:
- kanału bankowości elektronicznej,
- portalu Emp@tia,
- portalu PUE ZUS.

Ważne!
Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego tj. otrzymać świadczenie
w miesiącu czerwcu 2021 r.,  wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.

 

Okres, w jakim zostanie rozpatrzony wniosek oraz zostaną wypłacone świadczenia.

Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek
 o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r.,co gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia od pierwszego miesiąca nowego okresu.

W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie od 1 maja do 31 maja 2021 r. ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec
i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca 2021r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2021r., ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiące czerwiec, lipiec i sierpień nastąpi nie później niż do 31 sierpnia 2021r.

Jeśli osoba złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 czerwca 2021 r.), świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.
W związku z tym tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

 

W przypadku złożenia wniosku na nowy okres w kolejnych miesiącach świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.