Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Nabór wniosków na utylizacje wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borek Wlkp.
Opublikowano 21 stycznia 2022

Zdjęcie ilustracyjne wpisu: Nabór wniosków na utylizacje wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borek Wlkp.

Ruszył nabór wniosków na utylizacje wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borek Wlkp.  O zakwalifikowanie do udziału w zadaniu mogą ubiegać się osoby fizyczne w tym rolnicy indywidualni oraz jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego.
Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp. w godz. urzędowania, umieścić w skrzynce pocztowej znajdującej się przy wejściu na hale (dół) lub przesłać za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - adres skrtyki ePUAP: /3004014/skrytka .
Zadanie realizowane jest ze środków budżetu gminy Borek Wlkp. oraz dotacji celowej udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zwany dalej WFOŚiGW w Poznaniu.
Kwota dofinansowania przedsięwzięcia przez WFOŚiGW w Poznaniu wynosi 70% jego kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 350,00 zł/Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. Środki finansowe pochodzące z dotacji udzielonych przez gminę przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów w części nie pokrywanej ze środków pochodzących z WFOŚiGW w Poznaniu.
Poniżej załączony został regulamin oraz wniosek.

Pliki do pobrania