Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Projekt ,,FERIE Z EKONOMIĄ”
Opublikowano 30 listopada 2021

Informujemy, że Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zimnowodzie (jako jeden z 65 szkół w Polsce) zakwalifikował się do 4 edycji programu edukacji ekonomicznej „Ferie z ekonomią”. Projekt skierowano do uczniów klas VII i VIII z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, a jego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zimnowodzie wziął już udział w minionych edycjach projektu. W roku szkolnym 2014/2015 i 2017/2018 młodzież uczestniczyła w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii, które w założeniu umożliwiły jej lepszy start w dorosłe życie. W trakcie zajęć szkoła współpracowała z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu i we Wrocławiu. Odwiedziła też Bank Pekao w Śremie i lokalnego przedsiębiorcę – firmę Lege Opakowania w Koźminie Wlkp. Uczniowie oprócz wiedzy i umiejętności ekonomicznych otrzymali certyfikaty uczestnictwa, gry planszowe, planery finansowe, pendrive i powerbanki.

W tegorocznym projekcie weźmie udział 18 uczniów Szkoły Podstawowej w Zimnowodzie. Zajęcia poprowadzą w duecie: nauczycielka wosu – Magdalena Fabisiak i student kierunków ekonomicznych.

Cele programu:

- poszerzanie wiedzy finansowej uczniów,

- poszerzenie wiedzy uczniów na temat systemu bankowego,

- poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów,

- rozbudzenie i kształtowanie postaw przedsiębiorczych,

- rozwój umiejętności miękkich i kompetencji kluczowych.

W ramach Programu uczniowie szkoły w Zimnowodzie uczestniczyć będą w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii. W trakcie jednego tygodnia ferii zimowych, poprzez zabawę i gry edukacyjne uczestnicy projektu poznają podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne. Młodzież odbędzie też 2 zajęcia wyjazdowe. Podczas pierwszych uczniowie udadzą się do Banku Pekao, aby zdobyć wiedzę na temat: zadań banku, oprocentowania lokat i kredytów, produktów oferowanych klientom (w tym kont osobistych, oszczędnościowych, lokat) oraz produktów skierowanych dla nastolatków. Z kolei drugi wyjazd odbędzie się do firmy. Celem wizyty u lokalnego przedsiębiorcy jest uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące: motywów rozpoczęcia działalności; samego pomysłu na działalność; sukcesów, trudności, z jakimi musi liczyć się przedsiębiorca; kosztów; instytucji, z którymi się styka; itp.

Uczniowie będą kontynuować swoją przygodę z ekonomią w II semestrze roku szkolnego 2021/2022.
W ramach drugiego etapu programu przygotują pracę projektową – model biznesowy firmy, mogącej funkcjonować w lokalnej społeczności. Autorzy 5 najlepszych prac w nagrodę odwiedzą Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka i wezmą udział
w profesjonalnych warsztatach ekonomicznych.