Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie: polityki społecznej w 2022 r.
Opublikowano 23 marca 2022

W konkursie ofert na realizację zadań pod nazwą:
„Działalność wspomagająca rozwój społeczny – wsparcie działań na rzecz budowania aktywnych społeczności lokalnych wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego”, przyznano Stowarzyszeniu DZIECKO ul. Bojanowskiego 14a, 63-800 Gostyń dotację na wsparcie zadania w wysokości 2 000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

Pliki do pobrania