Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

XLVIII sesja Rady Miejskiej Borku Wlkp.
Opublikowano 22 września 2022

Zawiadamiam, że XLVIII sesja Rady Miejskiej Borku Wlkp., odbędzie się w dniu 29 września 2022 roku tj. czwartek godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. ul. Rynek 1, z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie obrad.

2.      Ustalenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XLVII sesji Rady Miejskiej.

4.      Interpelacje i zapytania radnych.

 

5.      Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)      zmian budżetu i w budżecie na rok 2022;

2)      określenia stawek podatku od nieruchomości;

3)      określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku;

4)      opłaty targowej.

 

6.      Informacja Burmistrza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borek Wlkp. za I półrocze 2022r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

7.      Wolne głosy, wnioski i informacje.

8.      Zakończenie. 

 

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz Pawlak

Pliki do pobrania