Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Ziemia gostyńska ma duży potencjał na biogaz
Opublikowano 27 czerwca 2023

Zdjęcie ilustracyjne wpisu: Ziemia gostyńska ma duży potencjał na biogaz

Ze względu na duży udział produkcji spożywczej w naszym regionie mogą powstawać biogazownie nie tylko rolnicze. W Polsce na chwilę obecną działa około 400 biogazowni. Z ostatnich danych wynika, że instalacji rolniczych na koniec 2022 roku było 143. Z kolei biogazowni nierolniczych, gdzie surowiec pozyskuje się ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków było ponad 220. Dla porównania w całej Unii Europejskiej liczba biogazowni wynosi niecałe 20 tys., a pod względem ilości instalacji przodują Niemcy gdzie zlokalizowana jest prawie połowa. Obecnie w Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o ułatwieniu w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych. Projekt ten odpowiada na pilną potrzebę zwiększenia liczby stabilnych, odpornych na uwarunkowania meteorologiczne, odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym. Jednocześnie ważne jest, aby rozpocząć proces edukacji i informowania lokalnych społeczności o korzyściach jakie płyną z wykorzystania biogazowni.

Tym właśnie zagadnieniom została poświęcona konferencja pn. „Biogazownie – element dywersyfikacji energetycznej wielkopolskich gmin”, która odbyła się w Borku Wielkopolskim w czwartek 22 czerwca br. Celem konferencji było zwiększenie świadomości na temat dywersyfikacji energetycznej oraz obniżania kosztów produkcji energii. Biorąc pod uwagę założenia „Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.” ilość biogazowni rolniczych powinna stale rosnąć. Wg różnych szacunków docelowo w Polsce ma powstać od 9 do 13 tysięcy biogazowni. „Obecny projekt ustawy może przyczynić się do rozwoju rynku biogazu i zwiększenia ilości lokalnych instalacji. Dokonując szybkiej analizy na każdą gminę przypadnie 4-5 biogazowni, to daje liczbę około 30 biogazowni na terenie Powiatu Gostyńskiego. W obliczy nadchodzących zmian naszą (SWPPG) rolą jest informować lokalną społeczność o szansie, która się pojawia. Biogazownia jest doskonałą inwestycją dającą zyski nie tylko środowiskowe czy oszczędności, ale także zyski finansowe” – podsumowuje pomysł na konferencję Krzysztof Marzec, Prezes Zarządu SWPPG. Sebastian Czwojda Prezes Stowarzyszenia Samorządów Płd.Zach. Wielkopolski „Samorząd dla zrównoważonego rozwoju” i jednocześnie z-ca Dyrektora Biura Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, podkreślił fakt, że „Konferencja została zrealizowana przy dobrej współpracy kilku organizacji w tym także ogólnopolskiej, jaką jest Związek Gmin Wiejskich RP. Możliwości realizacji inwestycji energetyki odnawialnej, jaką też są biogazownie, występują na obszarze gmin wiejskich i miejsko wiejskich. Jednocześnie podkreślił, że energia pozyskiwana z biogazowni i biometanowni, nie tylko jest energią ekologiczną, ale jej rozwój może przyczynić się do zastąpienia energii pozyskiwanej z węgla brunatnego, co jest bardzo istotne z perspektywy mieszkańców naszego regionu. Przypomniał że stowarzyszenie „Samorząd dla Zrównoważonego rozwoju” powstał jako organizacja sprzeciwiająca się ewentualnym próbom eksploatacji złóż węgla w tej części Wielkopolski.”

Kryzys energetyczny związany z rosnącymi cenami tradycyjnych nośników energii takich jak gaz, węgiel kamienny czy ropa wielu z nas skłonił do głębszego zastanowienia się nad alternatywnymi źródłami energii. Dotknął on wszystkich, także samorządy i temat z pewnością będzie bieżący przez najbliższe lata - mówił z kolei Marek Rożek Burmistrz Borku, rozpoczynając konferencję. Biogazownie mogą przyjmować i przetwarzać wszelkie, posegregowane odpady organiczne, począwszy od odpadów z produkcji rolnej, hodowlanej, przetwórczej, a skończywszy na posegregowanych odpadach żywnościowych od każdego gospodarstwa domowego oraz osady ściekowe z lokalnej oczyszczalni.
Ważne jest to, że budowa biogazowni dofinansowana może zostać nawet w 65 %, a do dyspozycji jest szereg różnych źródeł finansowania budowy w tym rządowy program „Energia dla wsi”.

W trakcie konferencji odbył się również panel dyskusyjny, w którym udział wzięli przedstawiciele JST, gospodarstw rolnych oraz organizacji rolniczych i wspierających biznes. Omówiony został temat biogazowni w kontekście uciążliwości z nią związanych. W opinii ekspertów biogazownie są mniej uciążliwe niż oczyszczalnie ścieków. Uczestnicy panelu podzielili się także swoimi spostrzeżeniami i starali się odpowiedzieć na pytanie dlaczego w Polsce jest tak mało Biogazowni? Sławomir Szyszka Prezes Lokalnej Grupy Działania Wielkopolska z Wyobraźnia zauważył, że potrzeba więcej informacji o biogazowniach i korzyściach z nich płynących. Zauważył, że LGD który reprezentuje jest gotowy do działalności informacyjnej.

Paneliści zgodnie stwierdzili, że prawo jest niedoskonałe i wymaga uproszczeń pokładając nadzieje w procedowanych właśnie zmianach ustaw.
Tematyka panelu, przykłady oparte na doświadczeniu i dobrych praktykach panelistów wzbudziły największe zainteresowanie ze strony słuchaczy, którzy aktywnie włączyli się w dyskusję.

Na zakończenie zarówno paneliści jak i uczestnicy konferencji mimo, że reprezentowali różne środowiska konkludowali, że biogazownie mają sens i to dobry kierunek. Doskonała alternatywa dla konwencjonalnych źródeł energii i szansa rozwoju dla naszego regionu. Zaczyna się dobry czas dla inwestycji w biogaz, a taką okazję należy wykorzystać.

Organizatorem konferencji byli: Urząd Miejski w Borku Wielkopolskim, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Samorządów Płd-Zach Wielkopolski „Samorząd na rzecz zrównoważonego rozwoju” oraz Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego. Partnerem merytorycznym była Agencja Wspierania Ochrony Środowiska.
Sponsorami konferencji byli: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu, Firma Agroimpuls Piotr Paterczyk oraz LDG „Wielkopolska z Wyobraźnią”.