Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Gmina Borek Wlkp. wraz z początkiem roku przyznała dotacje
Opublikowano 29 lutego 2024

Zdjęcie ilustracyjne wpisu: Gmina Borek Wlkp. wraz z początkiem roku przyznała dotacje

Gmina Borek Wlkp. wraz z początkiem roku przyznała dotacje na następujące zadania:

1. „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Borek Wlkp. wraz z utrzymaniem kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sportowej”. Realizatorem jest LKS Wisła Borek Wielkopolski. Kwota dotacji wynosi 100 000,00 zł, całkowita wartość zadania stanowi 118 000,00 zł. Wkład finansowy LKS Wisła to kwota 6 000,00 zł, 12 000,00 zł stanowi wkład osobowy. Ogółem wkład finansowy klubu w stosunku do otrzymanej dotacji wynosi 6%.

2. „Organizacja systemu szkolenia sportowego i prowadzenie zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej, badmintona i lekkoatletyki (w tym udział w rozgrywkach i zawodach sportowych) dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Borek Wlkp.” Kwota przyznanej w tym roku dotacji sięga 110 000,00 zł w tym 57 000,00 trenerów jako wynagrodzenie dla trenerów. Realizatorem jest LKS Wisła Borek Wielkopolski. Wkład finansowy klubu to 10 000,00 zł, co w stosunku do otrzymanej dotacji stanowi 10%.

3. „Pojedynki strzeleckie w przystani boreckiej 2024”. Realizatorem jest Liga Obrony Kraju z siedzibą ul Niezłomnych 1, 61-894 Warszawa, w imieniu której działa Szkolne Koło LOK z siedzibą ul. Szkolna 1, 63-810 Borek  Wielkopolski. Przyznano dotację          w kwocie 4 400,00 zł. Wkład finansowy stowarzyszenia wynosi 100,00 zł, co stanowi 2,3% w stosunku do otrzymanej dotacji. Wkład osobowy wynosi 2501,00 zł  - 56,84 % w stosunku do dotacji udzielonej z budżetu Gminy.

4. Pomoc finansowa Powiatowi Gostyńskiemu na bieżącą działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej – 2 000,00 zł.

5. Aktywizacja społeczności lokalnych wokół celów o charakterze dobra wspólnego – 2 000,00 zł.

6. Działalność instytucji kultury (Biblioteka Miasta i Gminy Borek Wielkopolski oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury) łącznie 1 520 000,00 zł.

7. Bezpieczeństwo – 457 000,00 zł.

 

Łącznie: 2 195 400,00 zł