Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Programy gminne

Pliki do pobrania
Gminny Program Opieki nad Zabytkami 2021-2024 Program profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2019-2023 Roczny Pogram współpracy Gminy Borek Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. Roczny Pogram współpracy Gminy Borek Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. - rozstrzy Roczny Pogram współpracy Gminy Borek Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. - załączni Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Borek Wlkp. na lata 2011- 2020 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Borek Wlkp. na lata 2011- 2020 - uchwała Gminny Program Opieki nad Zabytkami Roczny Program współpracy Gminy Borek Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. Roczny Program Współpracy Gminy Borek Wlkp. z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. Roczny Program Współpracy Gminy Borek Wlkp. z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. Roczny Program Współpracy Gminy Borek Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 Program profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2014-2018 Roczny Program Współpracy Gminy Borek Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 Program profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2009-2013 Roczny Program Współpracy Gminy Borek Wlkp. z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami organizacyjnymi określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok