Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Konkursy ofert, ogłoszenia

17 maja 2024

Informacja

Ogłoszenie w sprawie odmowy zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Wakacje z Szachami w Gminie Borek Wielkopolski” z pominięciem otwartego konkursu ofert przez Stowarzyszenie szachowe Husaria

22 stycznia 2024

Powołanie Komisji Opiniującej wnioski o udzielenie dotacji z budżetu Gminy

Powołanie Komisji Opiniującej wnioski o udzielenie dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań publicznych należących do zadań Gminy organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych