Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI
Opublikowano 17 lutego 2021

Urząd Miejski w Borku Wlkp. informuje, że wyłapywaniem oraz utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu gminy Borek Wlkp. zajmuje się Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie.
Zwierzęta bezdomne oraz potrzebujące pomocy weterynaryjnej należy zgłaszać pod nr tel: 603 644 378 (ZAZ Leonów) lub osobiście w Urzędzie Miejskim na stanowisku ds. ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej, bądź pod nr telefonu 65 571 61 20 wew. 28 w godzinach urzędowania.