Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

PRZYPOMINAMY !!!!!
Opublikowano 16 maja 2023

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości, właściciel nieruchomości uiszcza bez wezwania na wskazany indywidualny rachunek bankowy Gminy Borek Wlkp. w następujący sposób:

1) za miesiące styczeń i luty – płatne z dołu do dnia 28 lutego danego roku,
2) za miesiące marzec i kwiecień – płatne z dołu do dnia 30 kwietnia danego roku,
3) za miesiące maj i czerwiec – płatne z dołu do dnia 30 czerwca danego roku,
4) za miesiące lipiec i sierpień – płatne z dołu do dnia 31 sierpnia danego roku,
5) za miesiące wrzesień i październik – płatne z dołu do dnia 31 października danego roku,
6) za miesiąc listopad – płatne z dołu do dnia 20 grudnia danego roku,
7) za miesiąc grudzień – płatne z góry do dnia 20 grudnia danego roku.