Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Modernizacja budynku strzelnicy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Modernizacja budynku strzelnicy

Dzięki umowie  zawartej z Województwem Wielkopolskim w ramach ramach PROW na lata 2014 – 2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  możliwa stała się realizacja zadania polegającego na modernizacji budynku strzelnicy w Borku Wlkp.

Wartość robót budowlanych 159 366,18 zł, dofinansowanie ze środków unijnych 39 677 zł.

Wykonane prace pozwoliły osiagnąć cel operacji polegający na poprawie warunków spędzania czasu wolnego przez mieszkanców.

Operacja polegała na wymianie płytek gresowych podłogowych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniu robót malarskich, wykonaniu instalacji elektrycznej, montażu rozdzielnicy TR-0, montażu grzejników elektrycznych, wymianie orynnowiania oraz prac elewacyjnych.

Istniejący budynek skutecznie zniechęcał mieszkańców do korzystania z obiektu. Dzięki modernizacji budynku strzelnicy pojawiła się możliwość organizacji zawodów strzeleckich o różnym zasięgu. Obiekt będzie mógł być również wykorzystywany podczas realizacji różnego typu przedsięwzięć sportowych. Operacja zawiera również elementy prośrodowiskowe, w budynku zainstalowano m.in. energooszczędne oświetlenie, a wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie budynku pozwoli na mniejsze zużycie energii cieplnej.