Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

ZA NAMI SESJA ABSOLUTORYJNA
Opublikowano 19 czerwca 2023

Zdjęcie ilustracyjne wpisu: ZA NAMI SESJA ABSOLUTORYJNA

15 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp. odbyła się LVII sesja Rady Miejskiej Borku Wlkp., w trakcie której radni debatowali nad kilkoma, szczególnie ważnymi tematami.
Najważniejszymi punktami były udzielenie Burmistrzowi Borku Wlkp. Panu Markowi Rożkowi wotum zaufania oraz absolutorium za rok 2022. Podczas głosowania nad projektem uchwały absolutoryjnej radni jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem włodarzowi absolutorium.
Głos zabrał Burmistrz Pan Marek Rożek, który podziękował za wykonanie i realizację budżetu Gminy Borek Wlkp. Radzie Miejskiej, kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych, pracownikom urzędu, sołtysom i radom sołeckim oraz organizacjom i stowarzyszeniom.