Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zimnowodzie laureatem V edycji Programu Edukacja Inspiracja
Opublikowano 14 grudnia 2021

Zdjęcie ilustracyjne wpisu: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zimnowodzie laureatem V edycji Programu Edukacja Inspiracja

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie wziął udział w V edycji Programu Edukacja Inspiracja. Edukacja Inspiracja to program prowadzony przez Edukacyjną Fundację im. Romana Czerneckiego we współpracy z Fundacją Szkoła z Klasą, skierowany do nauczycieli ze szkół podstawowych z miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców z całej Polski. Przyznawane są w nim granty na realizację autorskich projektów edukacyjnych. Uczestnicy programu wzmacniają swoje kompetencje zawodowe, odkrywają potencjał w uczniach, rozwijają ich zainteresowania. Razem z młodzieżą budują relacje w szkole oparte na partnerstwie i zaufaniu.

Tegoroczna edycja podzielona została na dwa etapy. W pierwszym etapie wybrano 80 projektów, których autorzy wzięli udział w szkoleniu on - line na temat “Metody design thinking w pracy metodą projektu edukacyjnego”.  W drugim etapie wybrano 40 projektów, które otrzymały dofinansowanie 3500 zł a autorzy możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych, dwudniowych warsztatach szkoleniowych w Warszawie.

Autorski projekt przygotowany przez nauczycielkę biologii i przyrody Magdalenę Teodorczyk otrzymał grant w wysokości 3500 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na szereg aktywności, skierowanych do uczniów zaproszonych do udziału w projekcie. Uczestnicy zbiorą informacje i zaprojektują tablicę informacyjną dotyczącą łąki kwietnej oraz ulotki informacyjne na temat bomb i łąk kwietnych. Wezmą także udział w wycieczce do Przedsiębiorstwa Hodowlano - Nasiennego W. Legutko w Jutrosinie oraz do drukarni. Wykonane zostaną bomby nasienne, które wraz z ulotkami zostaną rozdane okolicznym mieszkańcom. Przeprowadzone też będą warsztaty zielarskie, w trakcie których uczestnicy zapoznają się z prozdrowotnymi właściwościami roślin łąkowych. Do współpracy przy realizacji projektu zaproszone zostaną przedstawicielki lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich oraz przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej.