Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

„Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”
Opublikowano 18 kwietnia 2023

Zdjęcie ilustracyjne wpisu:  „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”

Zarząd Województwa Wielkopolskiego 6 kwietnia 2023 roku przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert pn. „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” skierowanego do organizacji pozarządowych, celem wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego
w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich.

 

Termin składania ofert: 5 maja 2023 roku do godz. 15:30.

O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty do Punktu kancelaryjnego UMWW (nie decyduje data stempla pocztowego).

 

Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdziecie Państwo na stronach internetowych:

 

https://wow.umww.pl/xi-edycja-konkursu-dla-organizacji-pozarzadowych/

 

lub

 

https://www.umww.pl/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-nasza-wies-nasza-wspolna-sprawa-1-107075823

 

 

 

Oddział Odnowy Wsi

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu