Przedsiębiorczość Natura Gościnność

Konkursy ofert, ogłoszenia

09 lutego 2023

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Burmistrz Borku Wlkp. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego